Om Tampens all-service

Tampens all-service finns sedan 2005 och har sedan dess utfört många olika uppdrag. Vi hjälper dig som är i behov av att fälla ett mindre eller ett större träd. Våra tjänster erbjuder vi till både privatpersoner och företag. 

Vi erbjuder:

  • Trädfällning
  • Sektionsfällning
  • Häckklippning
  • Husmålning
  • Trädgårdstjänster
  • Stenspräckning 

 Vi erbjuder även fler tjänster än dessa. Om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda till just dig så är du varmt välkommen till att ta kontakt med oss.